ÅSIKT

Vems liv är mest värt?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Ett självmordsdåd av en palestinsk våldssekt i Tel Aviv mobiliserar nu fördömanden från åtskilliga som teg medan israeliska granater under påskveckan sprängde sönder dubbelt så många palestinier. Den israeliska fredsrörelsen Gush Shalom vädjade till världen att ingripa mot Israels "krigsförbrytelser" i Gaza. Men världssamhället har inte tid att protestera mot Israel för utförda våldshandlingar eftersom man är upptagen av att bestraffa Hamas för uteblivna ord.

Så är det år ut och år in. Den israeliska människorättsorganisationen B'tzelem har de exakta siffrorna. Sedan Sharons provokationspromenad på Tempelberget hösten 2000 har 3 466 palestinier dödats av israeler, 988 israeler (inbegripet 309 militärer) av palestinier. Alltså tre och en halv gånger fler palestinier. Antalet minderåriga dödsoffer är 691 palestinier och 119 israeler, det vill säga nästan sex gånger så många palestinier. Är alltså ett palestinskt liv bara värt hälften av ett israeliskt? Eller kanske bara en fjärdedel? Är ett palestinskt barn bara värt en sjättedel av ett israeliskt?

■ ■Visst bryter en del palestinier mot folkrättsregler i sin legitima motståndskamp mot ockupationen. Israel bryter hela tiden mot Genèvekonventionen om ockupationsmakters skyldigheter, mot FN-resolutioner, mot internationella domstolsutslag. Men Israel får beröm och pengar, palestinierna fördömanden och straff. Kan någon bli förvånad om några palestinier slutar att tro på internationell rättvisa?

Per Gahrton ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM