ÅSIKT

Ska de vara stolta också?

SUSAN NATHAN om israeliskt självständighetsfirande

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Nu är det den tiden på året igen. Den tid då vi israeler – som alla förmodas vara sprickfärdiga av patriotisk stolthet – börjar förbereda oss för att fira vår självständighetsdag. I år fyller emellertid även ockupationen 40 år, vilket för en del av oss betyder att självständighetsfirandet också kommer att utgöra en sorglig påminnelse om den väg vårt land har valt och inte en källa till stolthet.

Sedan jag blev israelisk medborgare har jag ofta frågat mig hur det kommer sig att vi som kollektiv inte går ut på gatorna och demonstrerar i tider av stor nationell oro. Så var det inte när jag bodde i London, en av de städer i världen där den kulturella mångfalden är som störst. Den slutsats jag har dragit är att israeler inte längre förväntar sig något särskilt av sitt land. Vi accepterar att våra politiska ledare är korrumperade, vi rynkar på näsan åt åtalen och skandalerna men utan att bli särskilt upprörda, och vi har blivit avtrubbade när det gäller ockupationens följdverkningar.

■ ■Trots detta blev jag förskräckt när vår före detta utrikes- och försvarsminister Moshe Aran i en debattartikel i Ha’aretz den 13 februari framkastade att palestinier med israeliskt medborgarskap borde känna djup stolthet över att ha bidragit till att rädda det judiska folket undan ytterligare förföljelser i Europa. Det som är så chockerande med exministerns naiva uttalande är hans känslokalla sätt att nonchalera det faktum att den nya staten Israel fördrev ursprungsbefolkningen här och därigenom bidrog till att skapa en av världens bittraste och mest svårlösta konflikter.

Om detta är det sätt på vilket våra tidigare ministrar försöker avfärda palestiniernas legitima krav på erkännande av sina grundläggande rättigheter, då bör vi förvänta oss svåra tider framöver.

■ ■I december 2006 publicerade High Follow Up Committee, en av de arabiska israeliska medborgarnas ledande organisationer, en mycket betydelsefull rapport: De palestinska israeliska medborgarnas framtidsvision, som nyligen publicerades, är ett mycket viktigt dokument som måste uppmärksammas på ett seriöst sätt av landets politiska ledare och av judar som verkligen bryr sig om vilket slags samhälle vi lever i och vilket slags samhälle vi skulle vilja ha i framtiden.

Den omfattande korruptionen och de offentliga skandalerna, ockupationen, muren och de politiska avledningsmanövrerna – inget av detta kommer att kunna hejda den massiva inhemska kris som håller på att växa fram i det israeliska samhället.

Susan Nathan