ÅSIKT

Kvinnor, finns dom?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■FI, Feministiskt initiativ, kvinnopartiet, sågs för bara ett år sedan som en löftesrik möjlighet att spränga blocken och få in ett tvärpolitiskt kvinnoperspektiv i politiken. Jag gladde mig, äntligen ett kvinnoparti som en gång på Island och i Norge. Nu har det tystats.

Gudrun Schyman lanserade mansskatten. En extra pålaga för den ena hälften av befolkningen. För våldet mot kvinnor och den samhällsekonomiska kostnad det medför. Att bedriva en valrörelse med mansskatten i bagaget var nästan rörande otaktiskt.

■ ■Ändå kan jag sörja att kvinnopartiet tigits ihjäl i valrörelsen. Det finns så många viktiga kvinnofrågor som därmed hamnat i valskugga - kvinnolönerna, kvotering av föräldraförsäkringen och jämställdheten hemma och på jobbet, det växande sexuella våldet mot kvinnor.

■ ■Om de usla kvinnolönerna inom framför allt Kommunal sägs inte ett ord. Samtidigt lovar Göran att Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Men inget om alla de kvinnor som ska bära upp långvården för en skitlön!

Nu vore läget att göra en verklig offensiv inom den offentliga sektorn. Kvinnor får fortfarande bara 80 procent av männens löner. I genomsnitt 4 300 kronor mindre i månaden.

Gamla mönster konserveras. 81 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor vilket betyder att vi får svårare på arbetsmarknaden och får ta den största delen av det oavlönade arbetet i hemmet. Vi är otåliga, det går för långsamt.

■ ■Något har gått fel med jämställdheten när sjukskrivningen och förtidspensioneringen bland kvinnor ökar i en dramatisk omfattning. Av förtidspensionärerna är 40 000 kvinnor under fyrtio, gruppen unga kvinnor hör till dem som ökat mest. Varför?

Det ser ut som om arbetarrörelsens kvinnor fått betala priset för Framgångssverige. Men inget av blocken har visat något intresse. Feministiskt initiativ hade tvingat partierna att bekänna färg om kön och makt. Nu har de osynliggjorts.

Maria Bergom Larsson ([email protected])