ÅSIKT

Alliansen vann - inte kulturen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ I alliansens gemensamma valmanifest nämndes ordet kultur en gång. Och det finns en förklaring till det. Alliansen är splittrad i kulturfrågorna. Det kommer den att fortsätta vara.

Ett tydligt exempel: moderaterna vill skära ner stödet till folkbildningen med 300 miljoner, medan de tre andra tycker att folkbildningen är viktig. Centern vill till och med öka anslaget till folkbildningen med 90 miljoner.

■ ■ Annars är kanondebatten symptomatisk för borgerligheten, det finns ingen i alliansen som kritiserat Cecilia Wikströms (fp) förslag om en nationell kanon. Borgerligheten vill hellre att man läser rätt än att man läser över huvud taget.

Den stora skillnaden mellan vänsterblocket och alliansen är dock att den borgerliga kulturpolitiken är individinriktad. Det är den enskilde medborgaren som har ansvaret för att få tillgång till god kultur. Därför kommer samhällets insatser på kulturområdet att minska och det kommersiella tänkandet i kulturpolitiken att öka – speciellt som moderaterna blivit extremt starka på de andras bekostnad.

■ ■ Regeringen har de senaste åren minskat inslagen av sponsring i kulturen, den har också styrt undan från den förödande regionaliseringen och de mest naiva idéerna om kultur som motor i ekonomin. Nu kommer allt detta tillbaka med full kraft.

Men det kanske djupaste problemet är att borgerligheten inte tar deltagandet på allvar. Medborgaren är i första hand kulturkonsument, inte en kritisk tänkande deltagare i en demokrati – därför är de stora förlorarna de som inte har bildningen med modersmjölken.

I ett informationssamhälle med växande klassklyftor behövs en bildningens fördelningspolitik – den får vi inte nu. Snarare motsatsen.

Pelle Andersson