ÅSIKT

Skulle det inte finnas talang där ute också?

KULTUR

■ ■"Vem har bestämt att SR ska följa marknadens diktat?" frågade Björn Elmbrant, reporter och krönikör i P1:s Studio Ett, i en hård vidräkning med radioledningens stora omgörning av P1. Resultatet av ledningens försök att "leka affär" blir uttunning och sänkt kvalitet, anser Elmbrant.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Här får han svar från EVA BLOMQUIST, programdirektör på SR:

■ ■Bäste Björn Elmbrant!

Jag håller fullständigt med dig om att Sveriges Radio skall erbjuda "program för alla". Det är också helt i samklang med Sveriges Radios vision. Det innebär att vi kommer att göra program om såväl privatekonomi och Mellanöstern som ålens väg till Sargassohavet. Vi vänder oss ju till lyssnare med olika intressen och behov. Till exempel lyssnare som vill ha kvalificerad utrikesbevakning eller lyssnare som vill höra en speciell musikgenre.

Jag håller med dig om att det intressanta för våra lyssnare är att få kvalitetsradio, producerad av de bästa journalisterna och radiomakarna. Dom finns inom Sveriges Radio och dom finns utanför Sveriges Radio, som frilansare, i firmor och produktionsbolag, varav många redan producerar program och inslag i samtliga Sveriges Radio-kanaler. Och jag tror att du håller med mig om att även om Sveriges Radio har skickliga medarbetare inom alla områden, så vore det övermodigt av oss att tro att det inte skulle finnas talang, idéer och originalitet utanför vårt företags väggar.

■ ■Inom varje kanal kommer Sveriges Radio även i fortsättningen att erbjuda den mångfald och de mötesplatser du efterlyser, platser där du som lyssnare kan få överblick, sammanhang och nya insikter. Det är public service, därom är vi helt överens.

Låt mig tillägga att det är ungefär tio procent av P1:s programrubriker som ändrar inriktning 2007. En annan viktig aspekt är att en programrubrik som försvinner inte innebär att detta ämnesområde eller typ av innehåll försvinner ur Sveriges Radio. Det tas om hand av ett eller flera nya program, eller kan komma att ingå i ett befintligt program. Av naturliga skäl kan vi inte heller presentera de nya programmen 2007 i färdigt skick - vilket är synd för då hade lyssnarna själva kunnat bilda sig en uppfattning om huruvida Sveriges Radio blir bättre eller sämre.

Svar direkt:

Läs också:

Eva Blomquist