ÅSIKT

Ge oss fler och rikare miljardärer

Den 20 november skrev Dan Josefsson om hur Svenskt Näringsliv genom åren jobbat för att vrida opinionen åt höger – och hur man nu satsar 12 miljarder i en ny offensiv. Här svarar SAF:s mångårige informationsstrateg STURE ESKILSSON:

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Roligt att åter finnas på Aftonbladets kultursida. Det var många år sedan sist men tongångarna är välbekanta. En vänsterman grips av skräck inför tanken att den stora näringslivsorganisationen åter ska ta sig före att sprida antisocialistiska budskap. Dan Josefsson har läst på bra om hur det gick till för några decennier sedan. Dock, några faktakorrigeringar:

SNS konjunkturråd var såvitt mig är bekant aldrig sponsrat av SAF. Att de liksom vi andra rapporterade om hur Sverige dalade i internationella välståndsmätningar var en högst relevant faktaförmedling. Sverige hade alltsedan 1970-talet halkat efter till följd av inflationsdrivande löneökningar. En bekymmersam bieffekt var att statens inkomster steg och gav möjlighet till den offentliga sektorns expansion.

Så blev Sverige fattigt var inte en bok publicerad av SAF utan en broschyr som jag tog initiativet till inom Näringslivets Fond. Dess budskap var att hejdandet av de galopperande underskotten i statens finanser och den katastrofala ökningen av statsskulden var den ekonomiska politikens absolut viktigaste uppgift. Skulden för att situationen kunnat uppkomma låg i den lättfärdiga politik som de socialdemokratiska regeringarna bedrivit under 80-talet men vår kritik drabbade även regeringen Bildt.

■ ■Så till huvudfrågan, är vänsterns skräckvision om rikedomens utbredning till följd av en liberal politik berättigad? Jag hoppas det. Det beror på att min grundsyn är annorlunda. Jag menar nämligen att samhällets tekniska, ekonomiska utveckling nu har nått därhän att det är en alldeles

realistisk målsättning att flertalet medborgare ska kunna bli välbärgade. När löpande utgifter, inklusive rimliga skatter, är betalda ska där finnas ett utrymme för personligt sparande. Med tiden blir det en förmögenhet som ger oberoende och därmed ökad livskvalitet. Ett samhälle med övervägande välbärgade familjer blir lättare att administrera och kan bättre ta hand om dem som verkligen behöver hjälp.

?Men de redan förskräckligt rika, miljardärerna, ska de bli ännu rikare, ska de bli flera? Ja. Det är nämligen investeringarna från deras kapital som skapar nya företag, ger tillväxt, nya jobb. Det är en rimlig förhoppning på den nya regeringen att den genomför en skattepolitik som får miljardärerna och deras pengar att stanna inom riket.

Svar direkt:

Läs också:

Sture Eskilsson

ARTIKELN HANDLAR OM