ÅSIKT

Vem blir glad av nya bibliotek?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ En snabb överslagsräkning ger vid handen att de utställda förslagen till nytt stadsbibliotek för Stockholm betingar ett värde om 70–150 miljoner kronor i obetalt arbete. Detta inte sagt som ett ömkande försvar för utmärglade arkitekter. Men med all denna möda hade man ju önskat sig något mer sprakande, som massrörelsen i Vasaloppsstarten eller alla säregna och lyckliga utspel vid Idoluttagningarna.

Istället får vi 1 400 förslag som heter saker som absence meets presence, Information, innovation eller Brainworld. Jo, nog ställs frågan vad-är-ett-bibliotek-år-2006 så flitigt att det räcker till seminarier världen över seklet ut ungefär, men så lite som blir sagt med så många ord. Reglerna var snäva, men varför så pliktskyldigt hålla sig inom gränserna?

■ ■ Ändå går det att skilja ut något. Finast är de som närmar sig maskinerier, som förslagen A/A/I/B, Pile up och Malmasch 6 där det landskapslika huset korsas med en förstorad husrad längs Odengatan och inte förhåller sig så vördnadsfullt gentemot mästerverket, men intressantast är det halvfärdiga förslaget 0702 som repeterar det märkvärdiga läkarhuset i hörnet Odengatan/Norrtullsgatan snarare än Asplunds cylinderhatt.

Knaspriserna går till Bubbletower – Phil Spector som arkitekt – och Pyramid in the hill. Det senare ett svar på Uno Åhrens klassiska sågning av Asplunds stadsbibliotek i Byggmästaren där han beskrev huset som den krypta det är. Nu får äntligen graven sin pyramid.

■ ■Tävlingen var fel tänkt från början. Det är klart att det går att pressa in ett hus mellan det nuvarande biblioteket och observatoriekullen, men vem blir glad av det?

Det sorgliga med hela idén ger sig till känna genom att inget förslag vänder sig till hela Stockholms befolkning utan bara närsynt tittar på de föreskrivna centralstadskvarteren. Det är inte Stockholms stadsbibliotek det tävlas om längre, det är Annika Billströms och Mikael Söderlunds lilla smycke.

Lars Mikael Raattamaa ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM