En helt annan konsthistoria

KONST

Undanskymda verk ställs ut

Foto: "Male momb", Nancy Spero, 1967.

Att konsthistorien dominerats av män har vi hört till leda, mer sällan visas vad det är som har kommit i skymundan.

På Centre Pompidou i Paris kan man se denna andra historia skildrad som ett slags skugga till den mer konventionellt berättade moderna konsthistorien. Under rubriken [email protected] visas en rad verk av kvinnliga konstnärer från början av 1900-talet till seklets slut, med en fokusering kring den aktivism som uppstod kring det politiska och feministiska 60-talet. Niki de Saint Phalles Tirs från 1961 signalerar den militanta traditionen, medan till exempel Guerilla Girls några decennier senare representerar den militärt färgade kritiken av konstinstitutionerna.

Samtidigt kan man se en separatutställning av den amerikanska konstnärinnan Nancy Spero (f. 1926), vars politiskt färgade konst inleddes med hennes engagemang mot Vietnamkriget och så småningom fick ett vidare inflytande vid upptäckten av Artaud. Men den politiska dimensionen har alltid funnits med, där feminismen blivit ett slags prisma för hennes konstverk. I mitten av 80-talet samarbetade hon med Guerilla Girls för att protestera mot USA:s inblandning i Nicaragua. Bland senare verk märks de färg- och omfångsrika frisliknande målningar som erinrar om antikens friser eller Bayeaux-tapeten.

[email protected] pågår till den 21 februari nästa år, Nancy Spero till den 10 januari.

Claes Wahlin