Snurrig psykoanalys

Totalkonstverk i grupputställning på Malmö konsthall

Christoph Schlingensief, ”Animatograph - Iceland-Edition. (House of Parliament/House of Obsession) Destroy Thingvellir”, 2005
Christoph Schlingensief, ”Animatograph - Iceland-Edition. (House of Parliament/House of Obsession) Destroy Thingvellir”, 2005
”A living laboratory of Western society”, installationsbild. Malmö Konsthall, 2014.
”A living laboratory of Western society”, installationsbild. Malmö Konsthall, 2014.

Det är snart femton år sedan Jörg Haider och hans frihetsparti kom in i Österrikes regering. Som ett direkt svar på detta skapade den tyska konstnären Christoph Schlingensief (1960-2010) tv-serien Ausländer raus! Schlingensiefs Container.

Formatet hämtade han från Big brother, såpan förlade han till just en container. Och i stället för homo godzilla sapiens-kids var deltagarna asylsökande immigranter som själva fick rösta ut varandra ur landet. Varje dag fick deltagarna besök av österrikiska kulturpersonligheter så som Elfriede Jelinek och Paulus Manker.

Denna konstpolitiska intervention gjorde Schlingensief till en av den tyskspråkiga kulturvärldens största agitatorer mot rasism i dagens Europa. Efter mängder av filmer, pjäser och konstaktioner presenteras han nu för första gången i stort format på en svensk konstinstitution. Det politiska läget kunde dessvärre inte vara mer passande.

På Malmö konsthall är det Schlingensiefs totalkonstverk Animatograph - Iceland Edition. Destroy Thingvellir från 2005 som utgör det centrala verket i grupputställning The alien within. Ett projekt som vill utforska hur det västerländska samhällets strukturer äventyras av ett politiserande av ”rädslan som en ny norm”.

Att utgå från Schlingensiefs installation känns logiskt eftersom det framför­ allt påminner om ett spökhus. Ordet animatograph är visserligen ett äldre ord för cinematograf, men det han här har uppfunnit är snarare en kameraövervakad upplevelsemaskin som på samma gång filmar och visar upp själen, eller kanske bättre: vår oroliga tidsanda.

Huller om buller bombarderas besökaren med absurda filmfragment, citat från Eddan och böneutrop. I verkets centrala rum snurrar ett brokigt runt scengolv. Även om det går långsamt tappar man orienteringsförmågan.

På detta vis spelar verket med galleriets möjligheter att destabilisera vårt förnuft, med löfte om att detta ju ändå bara är konst. Likväl framkallar situationen vår tids reaktionära begär att få fast mark under fötterna. På en gammal burkteve hörs en manlig karaktär katatonisk upprepa en möjlig lösning: vi måste förstöra parlamentet.

På ett något mer subtilt sätt än i tv-serien Ausländer raus!gestaltarAnimatograph kort sagt ett samtida begär utan att skapa någon trygg plats för reflektion.

Vid sidan av detta mästerverk med rötter i både Joseph Beuys utsuddande av gränsen mellan konst och liv och Berthold Brechts intresse för främmandegörning, visas ett urval dokumentationer av Schlingensiefs övriga verk.

Utställningen består ut­över detta av videofilmer och annat material från det Malmöbaserade teatersällskapet Institutets nyavantardistiska uppsättningar. Schlingensiefs sista år sammanfaller med Institutets verksamhet i Malmö.

Den samtidshistoriserande slagsidan i The alien within uppmanar till reflektion över konstens relation till den parlamentariska rasismen. Och visst knyter det samman Schlingensiefs projekt med en lokal konstaktör. Men det vore mycket sagt att det pekar ut några framtida möjligheter.

Enligt programförklaringen utgör utställningen en ”thinktank” med tillfälliga inspel av bland andra Jeuno JE Kim, Ewa Einhorn och Trinh T Minh-ha. Men innan det sker framstår The alien within snarare som en psykoanalytisk ”emotank”, där samhället självt ligger och snurrar på divanen.

Publisert:

Konst

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.