Vad har hon i knytena?

Foto: Ur Kimsoojas videofilm "Cities on the move - 2727 kilometers Bottari truck", 1997.Courtesy: KIMSOOJA
KONST

■ ■ Det är sällsynt vackert, väntat vackert. Koreanska, New Yorkbaserade konstnären Kimsooja visar ett urval verk på nyligen ombyggda och avsevärt mer publikvänliga Magasin 3, och hösten smyger genast in i ett vilsammare skede. Tyg, kropp, rörelse: hos Kimsooja möts tradition och teori när hon använder bland annat vackert mönstrade överkast men också sig själv som ett verktyg i en process, vars slut nästan blir likgiltigt. Som i den tysta filmen Sewing into walking där hon samlar tyger och så att säga förenar dem med sin kropp och med varandra. I en ständigt långsam rörelse förtydligas tygets alltigenom metafysiska innebörd - det följer oss genom livet, från babyfilten till svepningen. Särskilt överkastet har stor betydelse i koreansk kultur som symbol för livet, lusten, vilan och döden.

■ ■ Kimsooja betonar ofta förändring och i verk som Cities on the move - 2727 kilometer Bottari truck eller A Laundry woman - Yamuna River, India är jaget och den egna kroppen det oföränderliga i en omvärld som antingen passeras, eller, som floden, passerar.

Konst som är så bunden vid sin konstnär kan bli obegripligt subjektiv, privat, poänglös. Men lika ofta är det konstnärsjaget som stadigt bär världens bördor och, som Kimsooja, inte går att begripa på andra sätt än allmänmänskliga. Hennes utställning på Magasin 3 tillhör det mest poetiska som visats där - men under ytan bultar också politiken. Och vad innehåller egentligen alla tygknyten? Avantgardistiskt smuggelgods eller ett privatliv som kommit att tillhöra Konsten?

Konst

Ulrika Stahre