De undersöker statens och företagens brott

Forensic Architecture gör en utställning på gränsen mellan konst och en mörk verklighet

Forensic Architecture har rekonstruerat mordet på Halit Yozgat 2006 på ett internetkafé i Kassel. Spåren leder till tysk säkerhetspolis.
Forensic Architecture har rekonstruerat mordet på Halit Yozgat 2006 på ett internetkafé i Kassel. Spåren leder till tysk säkerhetspolis.

Efter att Forensic Architecture medverkat på konstutställningen Documenta 14 i Kassel konstaterade en kritiker att årets bästa verk inte är ett konstverk. Nu är kommentaren inklistrad på den monumentala och pedagogiskt designade tidslinje som ingår i Röhsska museets presentation av samma verk: The Murder of Halit Yozgat. Yozgat var en ung turktysk som mördades på ett internetkafé i Kassel. 

Forensic Architecture består av en grupp jurister, journalister, programmerare och filmskapare under ledning av Eyal Weizman. De tog på sig uppdraget att undersöka om det verkligen rörde sig om en intern uppgörelse i den turkiska gemenskapen vilket polisen hävdade.

Genom att bygga upp en kopia av kaféet och iscensätta möjliga och omöjliga
händelseförlopp både fysiskt och genom 3D-simulering och andra digitala mjukvaror leder bevisen rakt in i tysk säkerhetspolis och dess kopplingar till en
underjordisk nazistisk grupp. 


I ett konstsammanhang förs tankarna till både Sherlock Holmes och Sigmund Freuds olika varianter av fallstudier. Men vad vi här möter är till slut en samtida maktapparat som genom falska rykten och undanhållande av information fördunklar och förvirrar uppfattningsförmågan.

Indirekt uppmärksammar Forensic Architecture hur stater och företag i dag arbetar konstnärligt sofistikerat på sätt som förstärker den gamla goda strategin att söndra och härska. Eyal Weizman själv har beskrivit detta som en slags mörk epistemologi. Installationen The Murder of Halit Yozgat består förutom av tidslinjen av en karta i verklig skala uppritad på en heltäckningsmatta i galleriet, samt dokumentärfilmer från utredningen. 


Även om det går att se dokumentation från de flesta av Forensic Architectures projekt på deras hemsida, ger den fysiska upplevelsen i gallerirummet av arbetets olika moment en retoriskt förstärkande funktion. Det gäller också utställningens två andra verk The Ali Enterprises Factory Fire och Drone Strike in Miranshah.

Den förra beskriver hur ett företag med hjälp av juridiska processer och desinformation kan frånsäga sig ansvaret för 259 arbetares död i en fabriksbrand. Med hjälp av satellitfotografi, 3D-simulering och vittnesmål påvisar verket hur denna mörka epistemologi är en del av dagens klasskrig mellan kapitalister och arbetare.

I Drone Strike in Miranshah har de återskapat resultatet av en drönarattack då fyra människor sägs ha mördats. Med utgångspunkt i en amatörvideo från händelsen har de återskapat en rumslig modell av huset i full skala. Genom att studera splitterskador från väggarna i videon tecknas siluetterna av fyra kroppar.  Den sakliga sammanfattningen av verkets metod förstärker den känsla av vidrighet som sakta växer in: ”geolokalisering; 3D-modellering; mönsteranalys; bildkomplex”.


Verklighetseffekten är total. Men vad betyder detta just nu rent konstnärligt?  Det påpekas ofta att den moderna konstens och dess institutioner uppstår som en del av den moderna politiska ordningen. Både i sin totalitära och i sin demokratiskt parlamentariska form. Det vill säga den ordning som kulturellt och vetenskapligt varit upptagen med att designa människor med utgångspunkt bland annat ras, kön, sexualitet och klass.

Detta har resulterat i otaliga konstnärliga projekt där relationen mellan politisk representation och konstnärlig representation kring dessa kategorier stått i centrum. Som konstnärlig praktik verkar Forensic Architecture på ett sätt i denna tradition, men nu är det kategorin sanning så står på spel. Detta skiljer deras projekt från konstnärliga bearbetningar av de epistemologiskt mörka aspekterna av kategorier som ras, kön, sexualitet och klass, där det sällan handlat om att avslöja en sann mänsklighet bakom det som kategorierna osynliggör.


När Forensic Architecture tar sig an hur stater och företag fördunklar en händelse för egen vinning, så är det en sanning bakom kategorierna man tävlar om. Attraktionen kring Forensic Architecture handlar därför om längtan efter en positivistisk konst, en realismens återkomst i en värld översköljd av alternativa fakta och tragiska maktrelationer.

Trots att vår tids digitala tekniker till största del tjänar överhetens designbyrå, så håller denna utställning på Röhsska fanan högt för tanken på att vi verkligen kan vända herrens verktyg emot honom.

Publisert:

LÄS VIDARE

Konst

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.