Bilder laddade med magi

Av: Fredrik Svensk

Publicerad:

KONST

Fredrik Svensk om Hasselbladspristagaren Wolfgang Tillmans

”La Palma”, 2014.
Foto: © Wolfgang Tillmans, Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London and David Zwimmer, New York
”La Palma”, 2014.
Foto: © Wolfgang Tillmans, Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London and David Zwimmer, New York
”Arms and legs”, 2014.

Wolfgang Tillmans tilldelades 2015 års Hasselbladpris, och på Hasselblad center i Göteborg visas nu ett mindre urval av hans verk, sammansatt och installerat av konstnären själv. 

Tillmans har beskrivit sin installationsmetod som ett personligt associationsspråk, ett slags tankekartor. Och som vanligt blandas här skilda fotografiska material och format i mängder av olika inramningar och konstellationer där materiella effekter, konstrummets form, och vad bilderna representerar behandlas med samma precision.

På Hasselblad möter vi Tillmans intresse för allt ifrån bögnattens möjligheter, astronomins mysterium till frågan om vad en fotoutställning kan vara. Just det senare tror jag blivit allt viktigare i takt med fotografins roll i megaföretag som Facebook och Instagram, plattformar som Tillmans konsekvent avfärdat, helt till förmån för sin egen feed.       

Inför en utställning av detta slag är det svårt att inte tänka på frågan om konstnärens makt över sin egen konsthistoria. Det vanligaste sättet att göra konsthistoria är att sätta samman olika fotografier av konstverk med en text i bokform. Såtillvida är konsthistoria ingenting som bara skrivs, utan också något som gestaltas rent praktiskt. Denna praktik är lika mycket fotografisk som den är skriftlig som den är, i brist på bättre ord, ”bokslig”. Detta är det konsthistoriska montagets villkor.

Denna praktik är på senare år inte förunnad konsthistoriker, snarare har dess grundelement blivit en av samtidskonstens stora genrer. När nu Wolfgang Tillmans äntligen tilldelats Hasselbladpriset är det ingen överdrift att säga att den bok som publiceras i anslutning till priset inte kan reduceras till en utställningskatalog i vanlig mening.

Wolfgang Tillmans: What’s wrong with redistribution?, både formgiven och redigerad av Tillmans, kan lika mycket ses som ett konsthistoriskt verk vars form konstnären själv tagit makten över. Första delen består av en teoretisk essä som sätter Tillmans verk i ett historiskt sammanhang och den andra delen inbegriper dokumentationen Plates, thuth study center 2005-2015, varav ett urval också presenteras rumsligt i utställningen på Hasselblad.

Om vi förstår Tillmans som producent över hela denna bok, så måste vi förstå detta konventionella sätt att som konstnär outsourca teoretiserandet av verket som en konstnärligt vald gränslinje. Denna gränslinje tror jag är avgörande för sättet på vilket Tillmans utvecklat den fotografiska installationskonsten där varje bild oavsett materialitet tycks laddad med en närmast magiskt kraft.

I ett separat rum på Hasselblad visas videoinstallationen Printing press Heidelberg speedmaster XL – real time total eclipse, en bedårande sammansättning av rytmen hos en tryckpress och ett naturlandskap som drabbas av solförmörkelse. I ljudspåret hörs Tillmans röst: ”make it up as you go along”. Ett motto som tycks känneteckna modet i all Tillmans konst.

Publicerad:

Konst

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

ÄMNEN I ARTIKELN