Skandalutställning visas igen

JO:s beska omdöme: "Respektlöst"

KONST
Foto: TUOL SLENG
Fånge i Pol Pots fängelse. Bild ur Levande historias kritiserade utställning.

Levande historia har åter öppnat sin skandalomsusade utställning Middag med Pol Pot. Efter JO:s kraftiga kritik mot hur man drev med bland andra Jan Myrdal har nu vissa smärre korrigeringar gjorts – men under galgen. För personerna bakom utställningen har ingenting förstått. I en Ekointervju beklagar den utställningsansvariga att den statliga myndigheten inte fick fortsätta att hänga ut enskilda personer.

På sin hemsida skriver Levande historia att myndighetens syfte är att arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter.

Ställ detta mot JO:s beska slutomdöme: ”Levande historia har avsiktligt utformat sitt material så att det blir oförenligt med kravet på att det allmänna ska respektera den enskilda människans frihet och värdighet.”

På några rader välformulerad byråkratsvenska klädde JO av Levande historia det sista av heder. Levande historia står kvar med rumpan bar.

Kjell Östberg

ARTIKELN HANDLAR OM