Så påverkas konsten av högerpopulismen

"Inspirerade av Rimbaud slår
redaktörerna ett slag för möjlig-
heten att ta makten över tiden"

KONST

Sedan starten finanskrisåret 2008 har e-flux. com/journal utvecklats till en av de internationellt viktigaste konstkritiska tidskrifterna. Liksom konsten i dag intervenerar i alla upptänkliga discipliner och områden, så sker också detsamma på det konstkritiska området. I takt med globaliseringen har analyserna av konstvärldens politiska ekonomi blivit allt vanligare.

Första e-fluxnumret för i år, redigerat av Paul Chan och Sven Lütticken, bär den talande titeln Idiot Wind: On the Rise of Right-Wing Populism in the US and Europe, and What It Means for Contemporary Art. Numret består helt enkelt av rapporter från den senaste ekonomiskpolitiska utvecklingen i Europa och USA, och hur populismen skiljer sig åt mellan länderna. Texter behandlar situationen i bland annat Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

Fram växer en bild där mixen av högerpopulism och neoliberala lösningar försatt konsten och livet i en minst sagt märklig sits. Inspirerade av Rimbaud slår redaktörerna ett slag för möjligheten att ta makten över tiden. De skriver att i ekonomi som präglad av konstanta prestationskrav betraktas motstånd mot detta som en passivitet, när tiden i själva verket kanske kan användas till något annat.

Synd att det inte finns någon analys av Sverige, men förhoppningsvis tar sig många svenska läsare tid att läsa.

ARTIKELN HANDLAR OM