Norge - redan en vinnare i Venedig

"försöker göra något progressivt av ett nationellt varumärkesbyggande"

KONST

Norge kör för första gången sitt eget race på sommarens 54:e Venedigbiennal. OCA, Office for Contemporary Art, som är motsvarigheten till det svenska ateljéprogrammet iASPiS, dirigerar det hela.

Men så mycket konst blir det inte från norrmännens sida. i stället kommer de att ”fokusere på kunstens evne til å fungere som plattform for diskusjon av verden og dens problemer”.

Under titeln The State of Things presenterar man en föreläsningsserie med bland andra teoretiker och aktivister som Judith Butler, Vandana Shiva, Franco Berardi, T J Clark, Jacques Rancière och Eyal Weizman. Spikat är också Bjarne Melgaards utbildningsprogram, Beyond death: Viral discontents and contemporary notions about aids.

Projektet ligger helt i linje med den politiskteoretiska profil som bossen Marta Kuzma gett OCA under sitt ledarskap och försök att faktiskt göra något progressivt av ett nationellt varumärkesbyggande uppdrag. och även om de föreläsare som än så länge är klara får betraktas som usual suspects, så är initiativet

storartat för en biennal, som allt mer tappat bort sin plats och funktion rent politiskt. Heja norge!

Fredrik Svensk

ARTIKELN HANDLAR OM