Aftonbladet
Dagens namn: Magnus, Måns
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur / Musik

Stenen sjunger

   Jag letade en klangsten på Gotland, den berömda men svårspelade sangestainen. I sällsynta fall får man höra den sjunga med en egenartad klang av ihålighet och rundhet. Som i Karin Höghielms låt Solbrautningi på cd:n Fabra.

Fabra är en märklig samling låtar. Framför allt fäster jag mig vid det medeltida, nästan som en form av uråldrig bekännelsemusik. I likhet med nypythagoréen Boëthius (500-talet) kända ord: musiker är den som äger förmågan att värdera.

Den mänskliga musiken, Musica humana, ansåg Boëthius var den musik där lyssnaren undersöker vad i musiken som gör den samstämmig: Vad förorsakar blandningen av kroppens olika delar och håller dem samman i en stabil jämvikt?!

Det är förstås inget Karin Höghielm tänker på ideligen. Men det finns definitivt med i hennes idévärld där musik är hörbart tal. Det hörs i de linjära okomplicerade melodierna, i hennes ordlösa sång, valet av texter ( Heliga Birgitta, Tarkovskij, med flera) och inte minst i hennes val av ljudmiljöer. Kyrkklockan, smidesgrinden, fotstegen i gruset, bronslurar, vinare, exotiska slagverk. Ett varv till och det hade blivit såsig new age. Nu blir det rituellt, vackert och mysteriöst.

Mikael Strömberg

Musik

Karin Höghielm

FABRA

Särart (SP CD 622)

SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet