ÅSIKT

Dramatenchefen är säkrad

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: RIKARD LAVING
Nu är det helt klart, Staffan Valdemar Holm tar över på Dramaten.

Att Staffan Valdemar Holm formellt nu utsetts till Ingrid Dahlbergs efterträdare som chef för Dramaten, var väntat. Några andra kandidater har helt enkelt inte diskuterats. När Holm tillträder någon gång under senhösten, är det fortfarande Dahlbergs repertoar som ligger, först till hösten 2003 kan eventuella spår av den nya regimen synas.

Ingrid Dahlberg som chef för Dalarna, eller hur man nu ska beskriva en landshövdings uppgift, torde som tjänst betraktat vara mindre krävande än hennes tidigare chefsposter. Dalaupproren tycks ha avklingat och dessutom slipper hon att skriva de femåriga landshövdingsberättelserna.

Denna plikt avskaffades 1905.