Aftonbladet
Dagens namn: Gudrun, Rune
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Arkeologin lever!

    I Storbritannien har debatten hettat till igen om "The Elgin Marbles", Parthenonskulpturerna som Lord Elgin stal från ett i brittiska ögon ociviliserat Aten. Liksom inför andra uttryck för kolonialistiska rester blir de flesta förstås upprörda. Just dessa skulpturer har stort symbolvärde, men är bara toppen av det enorma isberg av arkeologiska fynd som grävts upp i Grekland, Mellanöstern, Egypten. Den unga vetenskapen arkeologi var beroende av det övertag etnicitet och pengar ger.

I stället för att lämna tillbaka Parthenonskulpturen ställer British Museum ut Agatha Christie, i en utställning om hennes relation till arkeologin, genom äktenskapet med Max Mallowan och genom intresset för forntidens spår - ett intresse som syns i några av deckarna och som binds samman med själva problemlösandet.

Arkeologi har också länge betraktats som en klassisk deckarvetenskap. Den är exotisk, spännande, kolonial.

 

    I det senaste numret av Res Publica diskuteras några helt andra sidor av vetenskapens möjligheter och problem. I döda kulturers sällskap är numrets titel men i de flesta artiklar befinner vi oss bland något mer levande: i kunskapsteoretiska och filosofiska resonemang. Till höjdpunkterna hör den franske arkeologen Laurent C Oliviers artikel om tidsuppfattningens betydelse, liksom Cornelius Holtorfs artikel om det forntida föremålets egentliga födelse.

Det mesta berör en nordisk kontext - inte minst blocket om Strindbergs satirer över "knappologins" vetenskapare - och med det får man sig nöja. Arkeologin, om än inte de döda kulturerna, kommer närmare en rörlig humanistisk vetenskap och fjärmare de stora upptäckterna respektive skärvornas inbördes ordning.

Ulrika Stahre
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet