ÅSIKT

Luthersson vs Enquist

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

1.

Landstinget snodde en donation, forskarslarv kostade Erlander hans heder, mysteriet Dag Hammarskjöld " visst finns det en del att läsa i nr 4 av Dagens Forskning, ett ambitiöst projekt med en redaktion full av före detta Svenska Dagbladet-medarbetare.

I numrets mest spektakulära artikel går Svens-kans förre kulturchef Peter Luthersson till angrepp mot P O Enquist: Enquist har en dold agenda i sina dokumentära romaner (senast Lewis resa), menar Luthersson. Han intresserar sig inte på riktigt för sina historiska gestalter, det handlar egentligen om Enquist själv.

Konsten att återanvända döda människor i romaner är förvisso värd en artikel, men frågan är om inte Luthersson vinklar ämnet litet för hårt ..

2.

Hans bevis är få. Visserligen kan han koppla en förlåtande inställning till männi-skors intellektuella felsatsningar - som den visas i Hamsun och Kartritarna - till ett av Enquists egna misstag, entusiasmen över Pol Pots Kambodja.

Men i övrigt " Struensee i Livläkarens besök skulle vara en bild av Palme och i boken skulle finnas en replik till ett meningsutbyte med Luthersson. Och i Lewis resa skulle Enquist göra våld på sanningen för att åstadkomma en parallell mellan den tidiga arbetar- och väckelserörelsen.

Kanske det.

Men hur djupt personligt är det? Och vilka författare skriver inte om sig själva?

ARTIKELN HANDLAR OM