ÅSIKT

Litteraturkritikens ansvar

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I senaste högintressanta numret av Tidskrift för litteraturvetenskap diskuteras frågan om litterärt värde.

Bland flera andra skriver Anders Pettersson en infallsrik text som utgår från att vi inte kan hitta en objektiv sanning - slutsatsen kan förenklas till: vi hamnar alltid i subjektivitet, men frågorna om litterärt värde är ändå viktiga att ställa.

Vi värderar litteraturen, tycks han mena, från olika filosofiska, politiska eller litterära grunder samtidigt. Därför är kanske den litterära (värde)diskussionen det enda samtalet där det är möjligt att tala om "hela" människan - och "alla" frågor oavsett om de är av politisk, litterär, filosofisk, religiös, moralisk eller annan art.

Se där, vilket ansvar och vilken vikt litteraturkritiken har.

Pelle Andersson