ÅSIKT

Årets katalog är här!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det är alltid lika roligt att få årets kulturtidskriftskatalog (kan beställas från Kulturrådets www.kur.se): så mycket klokhet och bildning, så många brinnande själar, så mycket vett, svett, vanvett"

Drygt 250 tidskrifter om historia, konst, kvinnofrågor, musik, samhälle med mera - plus 60 webbställen - är ett oundgängligt komplement till de stora medier som tenderar att bli alltmer mainstream.

I myllret noterar vi att småknäppa Den Svenska Marknaden behållit initialerna men döpt om sig till Debatt Sanningssökande Mediakritik, att Entomologisk tidskrift med sina 122 år på nacken är en av världens äldsta insektstidskrifter, och att oumbärliga TLM annonserar "några av världens tyngsta skribenter i redaktionen", vilket möjligen betyder att Göran Greider misslyckats med bantningen.