ÅSIKT

... och ett pris att ifrågasätta

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Med redaktören Marianne Steinsaphir har Biblioteksbladet blivit en intelligent, ifrågasättande pain-in-the-ass-tidskrift för kulturfrågor och i nya numret har hon också mage att diskutera det stora Astrid Lindgren-pris (fem miljoner kronor) som regeringen hastigt och lustigt utlyste.

Är det vettigt att dela ut ett pris som detta när de ordinarie kulturanslagen urholkas? Skulle pengarna kunna göra bättre nytta för barnboken i andra former? Handlar det helt enkelt om valfläsk?

"Det var märkvärdigt svårt att få folk att säga något och benägenheten till diskussion var mycket liten", konstaterar Steinsaphir.