ÅSIKT

Vad är en professur värd?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Som bekant försöker en lärarförslagsnämnd vid Lunds universitet få Kristian Gerner diskvalificerad från den professorstjänst i historia som han, meritmässigt och personligt, självklart borde få - åtminstone enligt ämnesexperter, kolleger, tidigare studenter med flera.

I tisdagens Svenska Dagbladet går historieprofessorn Bo Stråth till angrepp mot nämnden: den är "en politisk junta" där "könet blir målet som tar över alla andra värden" och som, med besynnerliga argument, försöker stoppa en obekväm begåvning. Bland annat anklagas Gerner för att ha låtit en doktorand byta overheadbilder åt honom på ett "demonstrativt, egendomligt, visuellt kommando".

Kanske handlar det också om pengar. Bo Stråth:

"Universiteten har marknadsanpassats och akademiska lärare säljer undervisning och forskning. Kampen om studenterna ger pengar. Idealet för en professor är inte längre den orädde sanningssägaren utan den mjuke och mysige undervisaren. I kampen om nya sponsorers pengar är fixarmentalitet och entreprenörsanda andra viktiga egenskaper."

...och vad betyder sponsorerna?

I gårdagens SvD läste vi också Lars Werkös artikel om en kanadensisk skandal: universitet och sjukhus försökte dölja medicinska upptäckter - eftersom dessa kunde hota utlovade sponsorpengar.

"Hur skall universiteten kunna slå vakt om akademisk frihet, det allmännas intresse, patienternas säkerhet och etiska principer om man själv samtidigt skall bevaka sina kommersiella intressen? Att säga "Det kan inte hända här" är att slå dövörat till och bädda för kommande problem", skriver medicinprofessorn Werkö.

Just det. Och de problemen är kanske redan ett faktum, åtminstone i Lund.