Aftonbladet
Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

”Jag kan inte delta”

    Gunnar Lundkvist är existentialisten bland svenska serietecknare. Hans utgångspunkt är ständigt ensamhetens frihet och tvång. Det kritiska perspektivet på människan och samhället följer alltid "den inre och undre vägen" för att tala med en av hans estetiska fränder: Gunnar Ekelöf. Galago ger nu ut ett urval ur de tre Klas Katt-böcker som Schultz förlag ursprungligen tryckte åren kring förra decennieskiftet. Klas katt på drift är en imponerande volym. Och djupt lärorik i konsten att odla asocialiteten som livsform och motstånd.

När den hurtiga reportern frågar "Är du inte glad nu?" svarar Olle Ångest "Jag förstår inte frågan". Denna på en gång stolta vägran och hjälplösa oförmåga att delta, att vara med, att tillhöra, artikulerar en av de få motståndshållningar som ännu är tillgängliga i det moderna, hårt regisserade konsumtions- och kommunikationssamhället.

"Jag deltar inte. Jag kan inte delta."

Klas Katt behövs.

Magnus William-Olsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet