ÅSIKT

Museivärlden vill ha plats

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Informatörerna på Stockholms museer är förbannade på oss och alla andra medietyper som inte skriver tillräckligt om stadens museer: i ett brev framhåller ordföranden Vesela Stridsberg att museerna hade nio miljoner besök förra året, dubbelt så många som biograferna.

Museerna har inte råd att annonsera rejält och medierna ägnar sig mest åt teater, musik och annat - trots att museerna anstränger sig jättemycket för att komma med nya, spännande arrangemang.

Det är den stora publikens demokratiska rättighet att få läsa mer om museerna, skriver Vesela stridslystet.

Vi må ha våra brister. Men nu har vi i alla fall skrivit en bit om museerna.

[email protected]