ÅSIKT

Årets teater i siffror

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Svensk teater är ängslig, tycker Andreas Boonstra, regissör på moment:teater i Gubbängen, när han intervjuas i Teaterårsboken 2001 (Riksteatern/Entré): ”Alla försöker köra säkra kort. På institutionsteatrarna spelar de privatteater, de fria grupperna gör institutionsteater, vilket är förödande, skitdåligt...”

Om han har rätt eller fel är inte helt enkelt att utläsa i detta spännande myller: 243 professionella teatersällskap, från enskilda entusiaster till stora institutioner, 54 danskompanier, massor av gästspel och bortåt 1 500 uppsättningar. Till detta kommer personregister, intervjuer med mera.

Det är kul läsning för kalenderbitare och det är bara att hålla med om den utmattade redaktören Agneta Köhler-Granströms förhoppning att Kulturrådet tar över det ekonomiska ansvaret från Riksteatern så att Teaterårsboken kan fortsätta utkomma.