ÅSIKT

Släggor mot granit

Litterära stenar 6

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Stålhårt melodiskt klingar prosan i arbetarförfattaren Hans Hergins Hård klang (1937), precis som Jan Fridegårds Lars Hård refuserad i Sverige men utgiven av Schildts förlag i Helsingfors. (Rikssvenska upplagor kom senare).

Miljön är stenbrott i förra sekelskiftets Småland, med tyska patroner, dynamitbrak i berget och hårdnande klasskamp. Släggorna ljuder mot graniten medan den giriga mammon blickar lystet mot arbetarklassens kvinnor och Gudstron håller delar av arbetarstammen i ett förslavat tillstånd.

I filmversionen från 1950-talet var handlingen förflyttad till Bohuslän, med schartauanerna som en mot all förändring motsträvig kraft. En roman om sociala hierarkier och raserier som växer uppifrån och nerifrån och vresiga öden som går under. Men ändå med ett gryende hopp om förändring bland det yrande stendammet, lätt i luften men tungt i lungorna. En hård tid, en hård miljö framkarvad med en stenhuggarmästares känsliga mejsel.

Gunder Andersson