ÅSIKT

...och vallonen i verkligheten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I Valloner – järnets människor, Gedins förlag (red

Anders Florén

och

Gunnar Ternhag

) presenteras de sista reviderade rönen angående vallonerna. Fors-kare från både Belgien och Sverige bidrar med texter om förhistorien, den vallonska järnhanteringen i Vallonien och om emigranternas liv på de pat-riarkala bruken Lövsta, Forsmark och Söderfors. Akademiskt och opopulariserat, men hellre det än myter.

Kulturred. ([email protected])