ÅSIKT

Barfotaprofessorns svindlerier

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: MATS FOGEMAN
Kan uppfostras.

Den sovjetiske agrarbiologen Trofim Lysenko trodde inte på Darwins lära om slumpvisa mutationer och "survival of the fittest". Lysenko hävdade att vete som växer med råg kan "uppfostras" till råg och att trädplantor gallrar sig själva eftersom kampen för tillvaron inte äger rum inom arten, endast mellan arterna.

Idén om förvärvade egenskapers ärftlighet passade väl in i det nya sovjetiska samhällsbygget. "Barfotaprofessorn" Lysenko hade Stalins öra i tjugo år och hans vetenskapliga svindlerier fick fatalt inflytande på det sovjetiska jordbruket. I Res Publica #56 skriver Bengt Robertson med vid kunskap och vass ironi om Lysenkos uppgång och fall och om sanningens beroende av makten.