Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Filmen kulturbudgetens vinnare

    Några större sensationer hittar vi inte i årets kulturbudget. Uppskrivning sker från 4,8 miljarder till dryga 5 miljarder, vilket är ungefär det minimum anständigheten kräver.

Främste vinnaren i budgetspelet är filmen. Den tillförs 30 miljoner redan i år och ytterligare 50 miljoner under kommande två år. Glada dagar för alla producenter som tuggat på ramarna i väntan på efterhandsstöd som frusit inne.

Fri entré på alla statliga museer föreslås från 2004, vartill avsätts 90 miljoner. Motivet, enligt kulturminister Marita Ulvskog: museerna ska ses som en del av bildningssamhället, alltså offentliga kulturrum precis som biblioteken. En bra tanke, konstigt att ingen tänkt den förr.

Fyra miljoner för utvidgat inköpsstöd till skol- och folkbiblioteken är också bra.

Snålt i överkant är det däremot att bara ge den nystartade Strindbergsteatern ett engångsbidrag på en miljon. Gör om det till ett årligt anslag nästa gång. Att återskapa Strindbergs Intima teatern är en nationell angelägenhet, inte bara en Stockholmsdito.

Gunder Andersson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet