ÅSIKT

...jobbade åt Hitler

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Men när historikern Hersch Fischler visade hur Bertelsmann 1933-44 gick Hitler-regimens ärenden tvingades förlaget att tillsätta en oberoende historikerkommission. I måndags, efter fyra år, kom den tjocka rapporten: från 1920-talet satsade Bertelsmann på offensiv tysk-nationell litteratur, efter 1933 dominerade krigsupplevelseböcker för ungdomar och antisemitiska romaner. Under kriget levererade Bertelsmann 19 miljoner böcker till Wehrmacht, fler än naziregimens eget centralförlag. I tryckeriet i Wilna arbetade tvångsarbetare, bland andra judar. Och stängningen av förlaget 1944 berodde på krigsekonomiska oegentligheter.

Men förlaget hade tjänat en förmögenhet och efter 1945 hittade man helt enkelt på en snyggare historia för att få fortsätta.

Både det och affärerna under kriget lär man nu be om ursäkt för.