ÅSIKT

Författarna och texten 1

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Visst, alla har något att berätta. Men alla är inte författare. Eller, som Margaret Atwood uttrycker det i nyutkomna .doc-numret Manus (Norstedts): ”Alla kan gräva en grop på en kyrkogård, men inte alla är dödgrävare.”

Se där en uppiggande inledning till ett nummer som är en spännande soppa av författares skrivglädje och frustration, från Horatius till såpaförfattarnas.

Kerstin Ekman säger i en intervju att hon, när det tar emot, numera begriper ”att det är texten det är fel på, inte mig!”