ÅSIKT

Tabucchi på svenska

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

"Det svänger, så vackert och så hemskt och så helt utan yviga gester, från början till slut."

Så löd slutklämmen i Ragnar Strömbergs recension av Antonio Tabucchis roman Si sta

facendo sempre più tarde, som i dag utkommer på svenska (Det är snart för sent. Översättning Barbro Andersson. W&W ).

"Si sta facendo... är alltså ingen brevroman utan en roman i form av brev", skrev Strömberg. "Distinktionen är avgörande, för dessa brev som låter Tabucchi spela över hela klaviaturen från monolog till novell till traktat om den mänskliga tragikomiken och dess kriminaljournalistiska genre som i Italien kallas cronaca, har varsin avsändare och varsin adressat."