ÅSIKT

...men se upp för Posten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Momssänkningen har betytt en del positivt för tidskrifternas upplagor (precis som för bokförsäljningen, i går kom nya fina siffror): priserna har sänkts, upplagorna höjts.

Men den glädjen kan bli kortvarig, berättar Resumé: Posten (den reformerade, snart försvunna) kräver 10 procent mer i porto nästa år - och lika mycket till för 2004.

Kan Ulvskog göra något? Eller har samhället inte med sånt att göra längre?