ÅSIKT

Anteckningar från ett källarhål

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vi vädrar morgonluft! Som författare till någon bok ibland i pannrummet är vi nu befordrade, tagna på allvar, betraktade som viktiga för denna nations framtid: vi är utnämnda till en del av den svenska upplevelseindustrin. Och den tar krafttag nu, förstår vi av ett mejl: Utrikesdepartementet har sagt åt Exportrådet "att starta och driva ett nytt branschprogram inom den svenska Upplevelseindustrin".

På 15 områden, design, dataspel, författande, turism, mat med mera, ska Sverige bli ännu mer profilerat och det främst i Europa, USA och Japan, med "nätverksbyggande, kompetensutvecklande, affärsstödjande aktiviteter".

För oss som så att säga står för råvaran är bara detta mejl en upplevelse.

Och måtte det gå bra... vi kan ju bli rika allihop!