ÅSIKT

... något för DN?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En kolumnist som heter Cal Thomas skrev häromdagen att det säkert finns fredliga muslimer men att det är svårt att skilja fåren från getterna.

Underförstått bör man därför vidta kraftfulla åtgärder mot alla som bekänner sig till Islam. I samma spalter har nu också Per Ahlmark meddelat sina amerikanska högerkamrater att Hans Blix är en inkompetent svensk tönt som Saddam kommer att lura skjortan av.

Förresten, Ahlmark är ju inte bara kolumnist i Washington Times utan även i Dagens Nyheter. Hur vore det om Hans Bergström stärkte banden mellan de två tidningarna genom att publicera också Ollie Norths tankekorn? Det var länge sedan någon sade ett sanningens ord om föräktenskapligt könsumgänge på DN:s ledarsida.

Lisbeth Lindeborg