ÅSIKT

Fuentes igen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Om jag inte namnger, kommer ingen att namnge”, skriver den mexikanske författaren Carlos Fuentes i sin roman Åren med Laura Diaz, och han fortsätter: ”Om jag inte skriver kommer allt att glömmas; om allt är glömt slutar vi att existera.”

Magnus William-Olsson skrev i Aftonbladet 24 oktober 1999 om Carlos Fuentes Los anos con Laura Diaz, och fäste uppmärksamhet på att romanen i flera avseenden ligger närmare hans eget liv än det han skrivit förut.

Magnus William-Olsson skriver också att Stenströms förlag har givit ut Fuentes; nu är det ändrat och Natur och Kultur är nya förläggare. Samtidigt med Åren med Laura Diaz passar man på att ge ut en kortroman från 1962: Aura, som kretsar kring en ung akademikers försök att svara på en tidningsannons om att skriva rent en död mans memoarer.

Båda romanerna är översatta av Elisabeth Helms.