ÅSIKT

Something borrowed

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vi använder engelska lånord, men faktiskt är inte mer än mellan 0,5 och 1 procent av orden i en vanlig nordisk dagstidning lånord. Ibland kodväxlar vi, byter språk mitt under ett samtal. En gång i minuten slänger ungdomar ur sig engelska uttryck under vanliga vardagssamtal. Det kan man läsa i Nordiska ministerrådets rapport Engelska språket som hot och tillgång i Norden.

Men det är domänförlusterna som verkligen ställer till det, alltså att engelskan används alltmer inom gymnasieskolan, naturvetenskaplig forskning och högteknologisk industri. Shit happens.