ÅSIKT

Kalla fakta om ett fönster

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

För en tid sedan visade TV4:s Kalla fakta hur illa ställt det är med de nya, fina husen i Hammarby sjöstad i Stockholm: bland annat visades hur ett fönster i en lägenhet bara kunde öppnas litet grann eftersom det satt ett balkongräcke i vägen.

Tidskriften Arkitekten har nu utrett ansvarsfrågan och av den texten begriper vi att:

Arkitekten anser sig ha ritat rätt, men byggfirman ändrade så att det blev fel. Beställaren anser att fönstret satt fel, oavsett räckets placering, och byggfirman försvarar sig med att det råkade bli fel fönster: de rätta skulle över huvud taget inte gått att öppna.

Till detta kan läggas att arkitekten anser att det är helt möjligt att komma åt att putsa fönstret ifråga. Det anser inte hyresgästen.