ÅSIKT

Ord från vänstern

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Fotfolket, Information, Arbetarkamp, Gnistan, Internationalen. Ekonomihistorikern Sverker Jonsson har rotat fram vänsterns gamla - och nya - tidningar och tidskrifter. I boken Bland gnetar och rödhättor går han igenom bland andra maoisters, trotskisters, feministers, syndikalisters tryckta ord från 1965 fram till i dag.

Och i kväll klockan 18 berättar han om det på Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm.