ÅSIKT

Fäktas för språket

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det språkliga förtrycket ökar, stora medborgargrupper stängs ute. Olle Josephson, chefredaktör för en av landets piggaste tidskrifter, Språkvård, är ute och fäktas. Svenskans ställning heter hans ledare och han ringar in tre ståndpunkter: alla måste kunna svenska, och den motsatta uppfattningen – att det är praktiskt att kunna svenska men inte nödvändigt. Och den tredje uppfattningen: alla måste kunna svenska och få utveckla sitt modersmål, vilket det än är.

Hänger ni med?