ÅSIKT

Slaget om skolan

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

"Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften" ropade Blå tåget ut på 70-talet. Frågan är om det hänt så mycket sedan dess. I senaste numret av KRUT, kritisk utbildningstidskrift, får morgondagens politiker säga sitt om framtidens skola.

En frihetsrevolution med individen i centrum önskar sig Oscar Hållén, ordförande för Moderat skolungdom och vill ha bort "jättelika utbildningsfabriker". Och Ali Esbati, Ung väns-ters ordförande, slår mot skolan som bevarare av klass- och könsstrukturer: "En viktig strid kring skolan står om makten att definiera i vems intresse man lär sig något."

Lena Sohl