ÅSIKT

Varför Malmsten bor i Finistère

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Tidskriften Dialoger upplåter sitt senaste nummer (63) åt Bodil Malmsten. Kanske är det mer rätt att säga att Bodil Malmsten upplåter sina dialoger åt Dialoger. I stället för universitetens sökande efter bestämda svar, trängs här frågorna i den av Malmsten åberopade traditionen: Montaigne, Alan Turing, Samuel Beckett och kanske också Madame C, en av byborna i Malmstens hemort Finistère.

En del av texterna har i annan form publicerats, mellan dessa ryms utsnitt från Montaigne, Jan Stolpe, Thomas Bernhard och Beckett, samt fotografier från hus som just Bernhard har bebott. Skrivandet, skapandet och dialoger är vad det handlar om. Inga svar ges; heller inte på den avslutande frågan, om varför Malmsten bor i Finistère. Men frågorna förökar sig fruktbart som orden. Tag och läs.

Claes Wahlin