ÅSIKT

Avdrag för kulturen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Riksdagsman Tasso Stafilidis fick inte dra av för romaner. Ängeln på sjunde trappsteget och Underdog ansågs inte ha med hans arbete att göra. Nån på Dagens Eko avfärdade böckerna som ”bästsäljare”.

Men innehåller inte just dessa böcker åtskilligt av socialt och historiskt värde för just en folkvald? Alla bästsäljare behöver inte vara skit.

Kulturen som kunskapskälla är underskattad. Sanningarna behöver inte vara tråkigt förpackade i rapporter och utredningar. Man skulle kunna plädera för en allmän avdragsrätt för kulturkonsumtion, inte bara för folkvalda utan för alla med makt. Och alla utan makt. Det skulle höja kulturens status och marknadsvärde. Och konstutövarnas inkomster skulle öka.

Magnus Ringgren