ÅSIKT

Fasta mot kriget

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Påvens maning att göra askonsdagen den 5 mars till en fastedag mot kriget och bönedag för freden har i Italien fått en oväntat stor uppslutning, långt utanför de troendes led. Pacifister och så kallat olydiga som försöker blockera amerikans-ka vapen-transporter via Italien, no global-aktivister, fackföreningsmedlemmar, Fiat-anställda, intellektuella, borgmästare och parlamentsledamöter av olika politisk kulör har — oavsett om de är praktiserande katoliker eller ej — välkomnat påvens maning.

Frågan är bara hur middagskonversationen kommer att låta hemma på Downing Street om fru Blair, som är katolik, fastar i protest mot makens krig, det krig som Vatikanens språkrör l’Osservatore Romano nyligen definierat som ett befarat ”mord i stor skala”.

Margareta Zetterström