ÅSIKT

Vi älskar läckor 2

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Senaste läckan gick till engelska The Guardian, läser vi i Dagen, och berättade att ett antal av USA:s hundra diplomater i FN-skrapan i själva verket är agenter med uppgift att hålla koll på diplomater från mindre samarbetsvänliga länder. De läser e-post, avlyssnar telefonsamtal och försöker på alla sätt få reda på hur folk resonerar och tänker rösta.

Vita huset vägrar kommentera uppgifterna, men en vacker dag kommer någon Ingrid i FN att berätta allt.

Det är vårt hopp.