ÅSIKT

Fem minuter mot kriget

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vid sitt möte i Aten 6–7 mars rekommenderade exekutivkommittén för Europafacket (ETUC) en arbetsnedläggelse över hela Europa kl. 12.00 på fredag för att markera vikten av en fredlig lösning av Irak-krisen. I Tyskland har redan den stora organisationen Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) gått ut med en rekommendation om fem stilla minuter på alla arbetsplatser. DGB är Tysklands motsvarighet till LO och har med sina anslutna bransch-organisationer cirka 8 miljoner medlemmar.

I uppropet inför fredagen säger DGB att kampen mot terrorism och massförstörelsevapen är ”en fråga för världssamfundet och inte för ett enskilt land, även om det råkar handla om den enda supermakten”.

Såväl LO som TCO och Saco är svenska medlemmar i ETUC. Men i skrivande stund verkar det som om de svenska medlemsorganisationerna inte har observerat uttalandet. Inget torde dock hindra att de fackliga gräsrötterna tar lokala initiativ i en av världens akuta ödesfrågor.

Torsten Kälvemark