ÅSIKT

Visst var det tyst

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Lite slarvar hon med historieskrivningen, den annars så kloka Nina Lekander, när hon i Kvällsposten-Expressen den 12 mars påstår att det i Sverige ”var alldeles särskilt tyst” inför det förra Gulfkriget vintern 1990/91.

Med undantag för ”en del artiklar av Olof Lagercrantz, Karl Vennberg – vilka mobbades å det värsta – samt i viss mån Anders Ehnmark och P O Enquist var samstämmigheten i de stora medierna och partierna total”, skriver Lekander. Någon tredje ståndpunkt fick inte finnas. Och tyst var det.

OK. Det var tyst – framför allt i Lekanders Expressen. Och kanske i Svenska Dagbladet, som den var på den tiden.