ÅSIKT

...men inte överallt!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Men inte i Arne Ruths Dagens Nyheter! Och inte i Aftonbladet: bara under januari 1991 publicerade vi ett 20-tal texter om kriget, skrivna av bland andra VS Naipaul, Torsten Kälvemark, Olle Svenning, Juan Goytisolo, Tahar

Ben Jelloun, Åsa Moberg, Gunder Andersson, Noam Chomsky, Yrsa Stenius, Göran Rosenberg, Gunnar Fredriksson, Karl Vennberg och Göran Palm.

Flera av dem återkommer i vår nu aktuella bok, NEJ – 21 röster inför ett krig, där vi samlat några av våra senaste texter om det nu aktuella Gulfkriget.

Beställningskupong finns på sidan 3 i dagens tidning.