ÅSIKT

Blytungt nummer

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Befria bokstaven från den grafiska exercisen!” skriver illustratören Charlie Norrman i Kungliga bibliotekets tidskrift Biblis, med temat typografi. Norrman retar sig på den kadaverdisciplin som han tycker råder inom ämnet. Officersaktiga lärare skapar trångsynta och schavotterande elever.

”De kallar mig för en förlegad blytyp”, suckar Carl Fredrik Hultenheim, typograflegendaren med rykte om sig att vara sträng, ett rykte som dementeras i redaktören Gunnar Ohrlanders intervju. ”Myterna lever sitt eget liv”, säger Hultenheim.

Sträng på riktigt är Gustaf Holgersson som på insändarsidan menar att Biblis numera struntar i sitt uppdrag, att vara en tidskrift om bokhantverk och bokhistoria.

Detta nya och innehållsrika nummer om typografi och bokformgivning kan nog vara svar på tal.

Petter Lindgren